OMX Lounge

Stockholm Open

Uppdrag

Producera OMXs Stockholm Open Lounge.

Lösning

Jag designade en lounge under Stockholm Open i Kungliga Tennishallen för OMXs medarbetare och kunder.