OMX

Huvudkontor

Uppdrag

En fast utställning med interaktivitet som ska kunna byta utseende och budskap.

Lösning

Ett showroom byggdes med hjälp av stora bildvepor. Budskapen på veporna har ändrats i takt med att OMX velat presentera produktnyheter etc. I uppdraget ingick även att formge en interaktiv informationsstation.